Giá Số lượng
Hỗ trợ & đồng hành
Sản phẩm & Chương trình khuyến mãi

Sản phẩm & Chương trình khuyến mãi

Sản phẩm và chương trình khuyến mãi của BenQ

Hỏi chúng tôi về thông tin sản phẩm,

giá cả và chương trình khuyến mãi

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng

Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có 

bất kỳ thắc mắc về sản phẩm

No Họ và Tên Khu vực Vị trí Email Điện thoại
No
1
Họ và Tên
Nguyễn Quốc Tuấn
Khu vực
Miền Bắc
Vị trí
Quản lý dòng máy chiếu, màn hình quảng cáo, màn hình tương tác
Email
Nguyen.Quoc.Tuan@BenQ.com
Điện thoại
0912-525-261
No
2
Họ và Tên
Nguyễn Huỳnh Thiên Ân
Khu vực
Miền Nam
Vị trí
Quản lý dòng máy chiếu, màn hình quảng cáo, màn hình tương tác
Email
An.Nguyen@BenQ.com
Điện thoại

0907-425-745

 01633-327-670

TOP