Giá Số lượng
Giới thiệu về BenQ
Bởi vì điều đó quan trọng

Với ý nghĩa mang đến sự tiện nghi và chất lượng cho cuộc sống, thương hiệu BenQ sẽ không ngừng phát triển những lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống con người - Vì đây là sứ mệnh của chúng tôi!

Chiến lược phát triển
2001-2006

Là giai đoạn thương hiệu phát triển nhanh chóng, với ý nghĩa mang đến tiện nghi và chất lượng cho cuộc sống thông qua các thiết bị kỹ thuật số.

2007-2018

Là giai đoạn phát triển qua các lĩnh vực trong cuộc sống như các giải pháp kinh doanh, y tế và giáo dục.

Thiết kế & Công nghệ theo nhu cầu người dùng

Các thiết kế công nghệ của chúng tôi đặt Con Người làm trung tâm.

Với BenQ, chúng tôi tin rằng thiết kế và công nghệ tốt nhất khi nó phục vụ lợi ích thực tế của con người. Khái niệm này là cốt lõi các định hướng của chúng tôi khi thiết kế ra các công nghệ mới.
Chúng tôi lắng nghe các chuyên gia về kinh tế, bác sĩ, bệnh nhân, giáo viên hay thậm chí là các game thủ, từ đó liên tục đặt ra những câu hỏi làm thế nào để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của họ. Chúng tôi cũng nghiên cứu và phân tích cẩn thận hơn xu hướng thị trường, quan sát các công nghệ và các sản phẩm hiện đang được sử dụng hiệu quả nhất với nhu cầu của người dùng. Từ đây chúng tôi xác định như thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống và giúp họ đạt được mục tiêu cho từng cá nhân.
Vì chúng tôi mong muốn các thiết kế và những công nghệ mới của BenQ sẽ được sử dụng để phục vụ tốt hơn nhu cầu và mong muốn của bạn.

Mang đến sự tiện nghi và chất lượng cho cuộc sống

BenQ xác định bốn lĩnh vực kinh doanh phục vụ cuộc sống bao gồm: lối sống, kinh doanh, y tế và giáo dục.

Bốn từ của chữ “LIFE” đại diện cho bốn lĩnh vực mà chúng tôi tham gia:

Living Better

Mọi người đang sống tốt hơn nhờ các thiết bị kỹ thuật số BenQ.

Increasing Efficiency

Các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn với sự giúp đỡ của các thiết bị điện tử chuyên nghiệp từ BenQ, cùng với hệ thống phần mềm và các giải pháp quản lý năng lượng.

Feeling Healthier

Mọi người ở mọi lứa tuổi đang cảm thấy khỏe mạnh hơn nhờ dịch vụ y tế, thiết bị y tế và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của BenQ.

Enhancing Learning

Giáo dục và quản lý được tăng cường nhờ hệ thống trình chiếu BenQ.

TOP