Giá Số lượng
About BenQ
Tập đoàn BenQ

Sự chuyên nghiệp của BenQ không chỉ đến từ nghiên cứu thị trường và thị hiếu của người dùng về công nghệ mà còn đến từ mối liên kết giữa các công ty trực thuộc tập đoàn BenQ. Bao gồm 15 công ty với 7 phân khúc kinh doanh khác nhau, BenQ đã đạt mức doanh thu hơn 20 tỷ đô trong năm 2012.

Hệ thống công ty

Công ty BenQ được hưởng lợi rất nhiều từ sức mạnh tổng hợp của các công ty khác trong tập đoàn BenQ.

TOP