Giá Số lượng
Trung tâm Chính sách

Cài đặt cookie

• Làm cách nào để ngăn trình duyệt internet theo dõi thông tin của tôi?

Trang được cập nhật: tháng 12 năm 2019

Bạn có thể từ chối cookie Hiệu suất hoặc Quảng cáo bằng cách nhấp vào các nút ở trên.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để trình duyệt sẽ cho bạn biết khi nào cookie được gửi đến trình duyệt đó. Hoặc nó có thể từ chối cookie hoàn toàn. Để tìm hiểu cách xem cookie nào đã được đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn cũng như cách từ chối và xóa cookie, vui lòng truy cập: https://www.aboutcookies.org/. Mỗi trình duyệt web là khác nhau. Để biết thông tin về việc xem xét hoặc xóa cookie khỏi các trình duyệt cụ thể, hãy nhấp vào trình duyệt thích hợp: Firefox, Firefox IOS, Firefox Android, Safari, Safari Mobile, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera. Để tìm thông tin liên quan đến các trình duyệt khác, hãy truy cập trang web của nhà phát triển trình duyệt.

Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie BenQ của mình tại đây. Và có thêm thông tin về cookie nói chung tại đây.

Trình duyệt web theo dõi thông tin của tôi như thế nào?

Trình duyệt sử dụng các công cụ kỹ thuật khác nhau, bao gồm:

  • Cookies
  • IP addresses
  • HTTP referrer
  • Tracking scripts
  • User agents
  • Browser fingerprinting.

Cài đặt “Không theo dõi” (DNT)

Một số trình duyệt internet có cài đặt DNT. Điều này sẽ gửi tín hiệu đến các trang web yêu cầu họ không theo dõi trình duyệt của bạn.

Tính năng này hiện không hoạt động với các trang web của BenQ. Nhưng bạn luôn có thể thay đổi cài đặt cookie BenQ của mình tại đây.

Bạn có thể bật hoặc tắt Không theo dõi bằng cách truy cập trang Tùy chọn hoặc Cài đặt trên trình duyệt web của mình. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập https://www.eff.org/issues/do-not-track.

Cách tránh web beacons và các công nghệ theo dõi khác

Thông thường, bạn có thể vô hiệu hóa chúng bằng cách tắt cookie trong trình duyệt của mình. Ngoài ra còn có các tiện ích bổ sung và tiện ích mở rộng của trình duyệt chặn các bọ web một cách cụ thể.

Để tránh web beacons trong email, bạn có thể tắt hình ảnh trong dịch vụ email của mình. Kiểm tra phần Trợ giúp trong email của bạn để tìm hiểu cách thực hiện.

Tìm hiểu thêm thông tin về các công nghệ theo dõi này tại đây.

TOP