Home Cinema

Cho trải nghiệm điện ảnh chân thực

{{currency}}{{ n[1]| numberThousandsCommas | numberDecimalPoint }} -

Tìm hiểu thêm

Celling mount/Tabletop setup

1080p~4K UHD

Resolution

Up to

100% DCI-P3

Color Coverage

Delta E<3

Calibration Report

Lens shift

-

Input Lag

Mini

Giải trí trong nhà hoặc ngoài trời

{{currency}}{{ n[1]| numberThousandsCommas | numberDecimalPoint }} -

Tìm hiểu thêm

Anywhere setup

480p~1080p

Resolution

98% Rec.709

Color Coverage

-

Calibration Report

-

Lens shift

Up to

22.7ms

Input Lag