Gaming

Đắm chìm trong game

{{currency}}{{ n[1]| numberThousandsCommas | numberDecimalPoint }} -

Tìm hiểu thêm

23.8"~48"

Screen Size

-

Color Accuracy

Up to

P3

Color Gamut

Flat/Curved

Up to

VESA DisplayHDR 600

High Dynamic Range

120Hz~240Hz

Refresh Rate

Fastest from

0.1ms

Response Time(GtG)

Up to

2.1 Channel with subwoofer

Built-in Speaker

Chuyên nghiệp

Màu sắc chính xác và chuyên nghiệp

{{currency}}{{ n[1]| numberThousandsCommas | numberDecimalPoint }} -

Tìm hiểu thêm

23.8"~34"

Screen Size

Up to

Delta E ≤ 2

Color Accuracy

Up to

Color Gamut

Flat

Up to

VESA DisplayHDR 400

High Dynamic Range

60Hz

Refresh Rate

Fastest from

4ms

Response Time(GtG)

Up to

5W Stereo Speaker

Built-in Speaker

Văn phòng

Làm việc và giải trí tại nhà

{{currency}}{{ n[1]| numberThousandsCommas | numberDecimalPoint }} -

Tìm hiểu thêm

21.5"~37.5"

Screen Size

-

Color Accuracy

Up to

P3

Color Gamut

Flat/Curved

Up to

VESA DisplayHDR 400

High Dynamic Range

60Hz~75Hz

Refresh Rate

Fastest from

4ms

Response Time(GtG)

Up to

2.1 Channel with subwoofer

Built-in Speaker

Programming

{{currency}}{{ n[1]| numberThousandsCommas | numberDecimalPoint }} -

Tìm hiểu thêm