Tôi có thể cài đặt ứng dụng trên máy chiếu không? Làm thế nào để tôi làm điều này?

03-08-2022


Bạn có thể cài đặt ứng dụng trên máy chiếu theo hai cách:

1. Truy cập App Store được cài đặt sẵn, sau đó tìm kiếm, tải xuống và cài đặt các ứng dụng bạn muốn sử dụng.
2. Tải xuống các tệp APK từ internet. Máy chiếu sẽ cài đặt các tệp từ ổ đĩa flash USB của bạn.Các sản phẩm phù hợp

GV1

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP