Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tôi có thể cài đặt các ứng dụng trên máy chiếu không? Cài đặt như thế nào?

10-04-2019

Có 2 cách để bạn cài đặt ứng dụng cho máy chiếu:

1. Truy cập Aptoide TV Market, tìm và tải về các ứng dụng Android mong muốn.

2. Tải các file APK từ mạng internet. Sau đó dùng USB cài đặt các file đó vào máy chiếu.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00059/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00059 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00059/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP