Hỗ trợ & đồng hành
Chọn thông tin bảo hành sản phẩm của bạn

Hãy vui lòng điền số Serial sản phẩm của bạn tại đây. Nếu bạn không thể cung cấp hóa đơn mua hàng, hạn bảo hành sẽ được tính từ ngày sản xuất.  

Trường này là bắt buộc
Trường này là bắt buộc
*Yêu cầu
Ngày mua
true

Ngày tháng trên hóa đơn hoặc số serial bạn cung cấp không hợp lệ hoặc không chính xác. Vui lòng tham khảo Chính sách, thông tin Bảo hành để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với chúng thôi để được hỗ trợ. 


Tìm kiếm kết quả
TOP