Giá Số lượng

Làm thế nào để tự nâng cấp firmware android trên máy chiếu thông minh?

07-07-2021

Vui lòng tham khảo video hướng dẫn sau đây để cập nhật firmware qua đĩa USB.

Các sản phẩm phù hợp

EH600, EW800ST

Thông tin này có hữu ích không?

TOP