EW3280U | 32 inch, tấm nền IPS, 4K HDRi, 95% DCI-P3, B.I.+

Không có video liên quan
  • ALL
TOP