Giá Số lượng

Cách tái tạo màu nhất quán?

Có thể đạt được màu sắc nhất quán trên các thiết bị và phương tiện khác nhau là một thách thức lớn, và quản lý màu sắc được thiết kế nhằm mang lại tính nhất quán này

BenQ
2018/06/30

Chúng ta đều biết rằng chất lượng đầu ra màu sắc trên cùng một thiết bị kể cả là cùng một model máy cụ thể cũng rất khác nhau. Nhưng trong thực tế, một yêu cầu cần thiết là tất cả các thiết bị phải tạo ra cùng một kết quả. Có thể đạt được màu sắc nhất quán trên các thiết bị và phương tiện khác nhau là một thách thức lớn…

Vì vậy, chúng ta có thể đạt được điều gì khi triển khai "quản lý màu sắc"? Tóm lại, chúng ta có thể kỳ vọng hình ảnh có sự thể hiện tương tự trên các thiết bị và phương tiện khác nhau; giống như những gì được minh họa trong Hình 1. Tất cả các thiết bị, bao gồm các thiết bị đầu vào, chẳng hạn như máy quét và máy ảnh và thiết bị đầu ra, chẳng hạn như màn hình, máy chiếu và máy in, tất cả sẽ tái tạo cùng một màu sắc. Để làm như vậy, cần hiểu phạm vi màu sắc mà một thiết bị hoặc phương tiện cụ thể có thể tái tạo. Phạm vi màu sắc được gọi là "gam màu".

Khái niệm Quản lý màu sắc

Hình 1: Giống nhau trên các thiết bị và phương tiện khác nhau.

knowledge images 6月-3D色度表-4

Hình 2-1: Gam màu 2D.

knowledge images 6月-3D色度表-4

Hình 2-2: Gam màu 3D.

Gam màu thường được mô tả là sơ đồ 2D, được thể hiện trong Hình 2(a). Hình dạng móng ngựa đại diện cho tất cả các màu mà con người có thể nhận biết và vùng khép kín bên trong hình dạng móng ngựa đại diện cho tất cả các màu mà thiết bị hoặc phương tiện có thể tái tạo. Nhưng trên thực tế, màu sắc cần được mô tả dưới dạng 3D vì chúng ta cần sử dụng các giá trị XYZ để mô tả một màu cụ thể. Gam màu đầy đủ cần được mô tả dưới dạng 3D, như được thể hiện trong Hình 2(b). Tuy nhiên, do thực tế việc vẽ hình 3D không dễ dàng, ngay cả với các công cụ máy tính mới nhất, nên biểu đồ gam màu 2D vẫn được sử dụng rộng rãi. Kết quả đáng tiếc là thông tin độ chiếu sáng của màu sắc bị thiếu trong sơ đồ 2D. Vì vậy, nếu có hai màu được hiển thị trên cùng một vị trí, nó có thể không nhất thiết phải cùng màu: có thể là cùng một sắc độ, nhưng một màu có thể nhẹ hơn và một màu có thể tối hơn.

Đối với hai thiết bị để có đầu ra màu tương tự, cần phải bản đồ chính xác hoặc chuyển đổi hai loại gam màu. Nếu không làm như vậy, có thể dẫn đến tình huống được minh họa trong Hình 3. Đây là tình huống rất thường gặp về màu sắc không được quản lý. Có rất nhiều thuật toán để có bản đồ hoặc chuyển đổi các loại gam màu, nhưng chúng ta không thảo luận về những vấn đề này ở đây. Những gì chúng ta sẽ thảo luận là khái niệm quản lý màu sắc và quy trình quản lý. Quan trọng hơn, công cụ nào có thể giúp chúng ta quản lý màu sắc.

Màu sắc không có quản lý màu

Hình 3: Ví dụ về màu sắc không được quản lý.

Khi chuyển đổi hoặc ánh xạ hai loại gam màu (hoặc thiết bị), điều này rất đơn giản; chỉ cần thiết lập chuyển đổi giữa hai thiết bị và chúng ta đã hoàn thành xong. Nhưng điều gì xảy ra khi có nhiều hơn hai thiết bị? Chúng tôi vẫn có thể thiết lập chuyển đổi riêng biệt giữa mỗi cặp thiết bị, nhưng điều này sẽ dẫn đến kết quả rất lộn xộn; như thể hiện trong Hình 4. Để giảm độ phức tạp này, sẽ dễ dàng hơn nếu mỗi thiết bị biết cách chuyển đổi sang không gian màu tiêu chuẩn và chuyển đổi trở lại từ không gian màu tiêu chuẩn (Hình 5). Sử dụng khái niệm này, chúng ta có thể chuyển đổi từ một thiết bị sang bất kỳ thiết bị nào khác bằng cách sử dụng hai lần chuyển đổi.

Chuyển đổi tùy thuộc vào tThiết bị
列印

Hình 4: Chuyển đổi tùy thuộc vào tThiết bị

列印

Hình 5: Chuyển đổi độc lập với thiết bị

Nhưng không gian màu tiêu chuẩn trông như thế nào? Và ai nên thiết lập thông số kỹ thuật cho không gian màu tiêu chuẩn? May mắn, ICC có bao gồm nội dung này. ICC là viết tắt của Liên minh Màu Quốc tế (International Color Consortium), do nhà cung cấp trong ngành thành lập vào năm 1993. Mục đích của ICC là nhằm tạo ra, thúc đẩy và khuyến khích quá trình tiêu chuẩn hóa và phát triển kiến ​​trúc và thành phần và hệ thống quản lý màu sắc đa nền tảng, trung lập, hướng mở. Và kết quả là sự ra đời của bộ thông số kỹ thuật ICC. Bộ thông số kỹ thuật ICC là chìa khóa để đạt được quy trình quản lý màu nguồn mở. Tài liệu chứa thông tin liên quan đến đặc tính của thiết bị và cả chuyển đổi xuôi và ngược từ thiết bị sang không gian màu chuẩn, được gọi là PCS (Profile Connection Space, tạm dịch là Không gian kết nối cấu hình) trong phép chuyển đổi màu ICC. Chuyển đổi màu ICC được minh họa trong Hình 6.

Quy trình ICC

Hình 6: Chuyển đổi màu ICC

Nhưng thực tế cách sử dụng chuyển đổi màu ICC như thế nào? Hãy xem ví dụ ở Hình 7. Khi người dùng quét màu từ máy quét, nó sẽ đọc (R, G, B) = (42, 82, 171). Nếu người dùng muốn in cùng màu như màu được quét, trước tiên quy trình ICC chuyển đổi màu đã quét sang (L*, a*, b*) = (61, 11, 43) trong PCS bằng cách sử dụng cấu hình ICC máy quét. Sau đó, bằng cách sử dụng cấu hình ICC của máy in, (L*, a*, b*) = (61, 11, 43) được xác định là (C, M, Y, K) = (57, 20, 0, 0) cho máy in. Bằng cách so sánh (R, G, B) = (42, 82, 171) từ máy quét và (C, M, Y, K) = (57, 20, 0, 0) từ máy in, người dùng sẽ tìm thấy màu sắc rất giống nhau. Điều này minh họa quy trình ICC chung.

Quy trình ICC
列印

Hình 7: Ví dụ về Quy trình ICC

Trong bài viết này, chúng ta đã thảo luận khái niệm quản lý màu sắc và mục tiêu của nó để có sự thể hiện màu sắc nhất quán trên các thiết bị khác nhau. Chúng ta cũng nói về gam màu và cách thiết lập chuyển đổi giữa hai hoặc nhiều thiết bị. Cuối cùng, chúng tôi đã giới thiệu cấu hình ICC và ICC, cách thức sử dụng quy trình ICC trong thực tế. Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những người thực sự nên sử dụng quy trình ICC và cách thực hiện.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?

Không
TOP