Cty TNHH Thương mại Máy Tính Bắc Việt
Longitude
105.965111
Latitude
21.121756
Address
Số 57 P Minh Khai, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Postal Code
Phone Number
091-153-6688
Fax Number
Business Hours
Email
giap.bvcom@gmail.com
Website/Facebook URL
http://www.maytinhbacviet.com/
Remarks
TOP