Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Không có âm thanh khi tôi chuyển audio sang kênh 5.1 hoặc lựa chọn cài đặt âm thanh khác trên Android TV dongle. Làm sao để tôi có thể khắc phục hiện tượng này?

10-18-2021


Máy chiếu BenQ chỉ hỗ trợ âm thanh stereo tiêu chuẩn hoặc audio 2 kênh với dongle tại thời điểm hiện tại.  Để có trải nghiệm âm thanh tốt hơn, người dùng cũng có thể sử dụng loa ngoài.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00030/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00030 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00030/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP