Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao máy chiếu không thể phát 1080p @ 120Hz trên PC trong khi hướng dẫn sử dụng nói có thể?

05-10-2021

Mẫu này có thể hỗ trợ 1080p @ 120Hz, nhưng cần phải phối hợp với card đồ họa của PC để có thể truyền tín hiệu đầu ra, người dùng cần chọn định dạng đầu ra ở phía PC (một số card đồ họa cần sử dụng ứng dụng của bên thứ 3 để chuyển đổi 120Hz). 

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00026/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00026 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00026/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP