Tại sao máy chiếu không thể phát 1080p @ 120Hz trên PC trong khi hướng dẫn sử dụng nói có thể?

05-10-2021

Mẫu này có thể hỗ trợ 1080p @ 120Hz, nhưng cần phải phối hợp với card đồ họa của PC để có thể truyền tín hiệu đầu ra, người dùng cần chọn định dạng đầu ra ở phía PC (một số card đồ họa cần sử dụng ứng dụng của bên thứ 3 để chuyển đổi 120Hz). 

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP