Giá Số lượng

Tại sao lựa chọn định dạng 3D lại bị vô hiệu hóa trong menu máy chiếu của tôi?

02-02-2021

Lựa chọn định dạng 3D sẽ không khả dụng khi máy chiếu tự động phát hiện và phát nội dung 3D.

Ngoài ra, lựa chọn này cũng không khả dụng khi không có bất cứ nội dung 3D nào được hỗ trợ để phát.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP