Các cảnh tối dường như không đạt được mức độ màu đen lý tưởng. Làm thế nào để tôi có thể khắc phục điều này?

02-02-2021

Vui lòng thay đổi chế độ ánh sáng máy chiếu bằng cách vào menu, sau đó chọn PICTURE> Advanced> Light Mode> SmartEco. 

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP