EZ Qpresenter không thể sử dụng với với điện thoại của tôi. Tôi có thể làm gì để khắc phục điều đó?

01-06-2021


Rất tiếc, EZ Qpresenter đã bị ngừng cung cấp và không hỗ trợ Android 5.0 trở lên.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP