Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Để có kết nối thông suốt cần sử dụng độ rộng kênh là bao nhiêu?

12-02-2020Chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng độ rộng kênh 20MHz hoặc hơn để có kết nối tốt.

Các sản phẩm phù hợp

QCAST QP01

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP