Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Không có âm thanh phát ra khi tôi phát lại các tệp từ ổ USB. Tôi có thể làm gì để khắc phục sự cố này?

12-02-2020

Vui lòng thử các bước sau đây để khắc phục sự cố của bạn.

(1) Cắm lại ổ USB của bạn.

(2) Tắt nguồn máy chiếu rồi bật lại.

(3) Tắt chức năng Mute rồi bật lại

Vui lòng liên hệ với dịch vụ CSKH của BenQ để được hỗ trợ nếu vẫn gặp phải sự cố.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00048/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00048 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00048/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP