Không có âm thanh phát ra khi tôi phát lại các tệp từ ổ USB. Tôi có thể làm gì để khắc phục sự cố này?

12-02-2020

Vui lòng thử các bước sau đây để khắc phục sự cố của bạn.

(1) Cắm lại ổ USB của bạn.

(2) Tắt nguồn máy chiếu rồi bật lại.

(3) Tắt chức năng Mute rồi bật lại

Vui lòng liên hệ với dịch vụ CSKH của BenQ để được hỗ trợ nếu vẫn gặp phải sự cố.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP