Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Một số nút trên điều khiển từ xa của thiết bị dongle Android TV không hoạt động khi tôi kết nối nó với các máy chiếu khác ngoài BenQ. Tôi cần sửa như thế nào?

12-02-2020Thiết bị dongle của Android TV và điều khiển từ xa của nó được thiết kế dành riêng cho máy chiếu BenQ mà chúng đi kèm. Nếu bạn thử sử dụng dongle hoặc điều khiển từ xa với bất kỳ máy chiếu nào khác, chức năng này sẽ bị hạn chế, có nghĩa là một số nút bấm sẽ không hoạt động.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00047/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00047 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00047/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP