Giá Số lượng

Một số nút trên điều khiển của Android TV dongle không hoạt động khi tôi kết nối nó với các mẫu máy chiếu BenQ khác. Làm sao để tôi có thể khắc phục hiện tượng này?

12-02-2020


Android TV dongle và điều khiển được thiết kế dành riêng cho mẫu máy chiếu BenQ mà chúng được bán kèm theo. Vậy nên, nếu bạn thử sử dụng dongle hoặc điều khiển với bất kỳ máy chiếu nào khác, một vài chức năng sẽ bị hạn chế, dẫn tới việc một số nút không thể hoạt động.

Các sản phẩm phù hợp

TK850i, TK700STi, GV30, GS50, V7050i, GV11, GP500

Thông tin này có hữu ích không?

TOP