Giá Số lượng

Khi sử dụng Google cast, đôi khi dịch vụ sẽ ngẫu nhiên không khả dụng trong một khoảng thời gian ngắn. Làm thế nào tôi có thể sửa lỗi này?

03-02-2020Đây là một hạn chế của dịch vụ Google cast. Bạn nên sử dụng ứng dụng InstaShare để truyền phát.


Vui lòng tải xuống ứng dụng InstaShare từ trang web BenQ hoặc Google Play.

Các sản phẩm phù hợp

EX600, EW600, EH600, EX800ST, EW800ST, GV1

Thông tin này có hữu ích không?

TOP