Khi sử dụng Google cast, đôi khi sẽ có hiện tượng không thể kết nối trong một khoảng thời gian ngắn. Làm thế nào để tôi có thể khắc phục hiện tượng này?

03-02-2020

Đây là một hạn chế của Google cast. Bạn nên sử dụng Ứng dụng InstaShare.

Vui lòng tải xuống ứng dụng InstaShare từ trang web BenQ hoặc Google Play.

Các sản phẩm phù hợp

EX600, EW600, EH600, EX800ST, EW800ST, GV1

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP