Làm cách nào tôi có thể loại bỏ vùng màu xám xung quanh hình ảnh được chiếu?

03-04-2019

Vui lòng điều chỉnh cài đặt máy chiếu để trình chiếu hình ảnh toàn màn hình bằng các bước sau:

(1) Sử dụng màn hình máy chiếu tỷ lệ 16: 9 với viền đen 4 cạnh. Đảm bảo hình ảnh chiếu được mở rộng hoàn toàn để sử dụng toàn bộ màn hình hiển thị.

(2) Chiếu hình ảnh 120" +.

(3) Đặt chế độ đèn thành "SmartEco".Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web BenQ:

https://www.benq.com/en/projection/cinehome-home-cinema

Các sản phẩm phù hợp

W1700

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP