Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm cách nào tôi có thể loại bỏ vùng màu xám xung quanh hình ảnh được chiếu?

03-04-2019

Vui lòng điều chỉnh cài đặt máy chiếu để trình chiếu hình ảnh toàn màn hình bằng các bước sau:

(1) Sử dụng màn hình máy chiếu tỷ lệ 16: 9 với viền đen 4 cạnh. Đảm bảo hình ảnh chiếu được mở rộng hoàn toàn để sử dụng toàn bộ màn hình hiển thị.

(2) Chiếu hình ảnh 120" +.

(3) Đặt chế độ đèn thành "SmartEco".Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web BenQ:

https://www.benq.com/en/projection/cinehome-home-cinema

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00007/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00007 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00007/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP