QCast Mirror HDMI Wireless Dongle (QP20) không thể phản chiếu hình ảnh nếu PC đang chạy trên Intel Gen 4 hoặc cao hơn. Làm thế nào để khắc phục?

03-04-2019


Chúng tôi rất tiếc vì Miracast và Intel Gen 4 hoặc cao hơn không tương thích. Chúng tôi đã ngừng sản xuất Miracast và thay thế bằng Chromecast.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP