Giá Số lượng

Tại sao tôi không thể chuyển sang các chế độ màu khác trên màn hình khi kết nối thiết bị Mac hoặc Windows và sử dụng phần mềm Display Pilot?

07-06-2023

Khi màn hình nhận được tín hiệu HDR (High Dynamic Range), màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ HDR để có hiệu suất hiển thị tốt nhất và các chế độ màu khác sẽ bị vô hiệu hóa.

Bạn có thể tắt HDR trong OS để chuyển màn hình sang các chế độ màu khác.

 

Vui lòng tham khảo các hướng dẫn này để xử lý HDR trong hệ điều hành của bạn.

Mac

Windows

Mô tả vấn đề:

Các sản phẩm phù hợp

Giả lập hiển thị Display Pilot, PD2725U, PD2720U, PD3220U, PD3420Q , PD2705U, PD2705Q, PD2700U, PD2700Q , PD3200U, PD3200Q

Thông tin này có hữu ích không?

TOP