Giá Số lượng

Khi kết nối máy Mac M1/M2 và chọn 16-bit LUT trong Profile Type của PME (Palette Master Element) V1.3.15 để hiệu chỉnh, tại sao các video toàn màn hình trong trình duyệt hoặc cửa sổ xem trước cho các video đã tải xuống có hiện tượng nhấp nháy như chạy giữa hai cấu hình ICC khác nhau?

04-17-2023

Đây là sự cố tương thích giữa cấu hình LUT 16 bit và chipset M1.


Vui lòng chọn Matrix trong Profile Type để hiệu chỉnh lại hoặc nâng cấp phần mềm PME lên v1.3.16 trở lên để khắc phục sự cố này.Lưu ý: chúng tôi đã xóa tùy chọn LUT 16-bit sau PME v1.3.16 để có khả năng tương thích tốt hơn với nhiều hệ điều hành hơn và giảm lỗi cũng như sự cố hiệu chuẩn cho màn hình BenQ.

Các sản phẩm phù hợp

Bảng màu tối ưu Palette Master Element

Thông tin này có hữu ích không?

TOP