Giá Số lượng

Tại sao Apple xác định rằng “DisplayPilot.app” là phần mềm độc hại và không thể mở nó?

01-19-2023
Apple đã thực hiện công chứng ứng dụng cho MacOS Catalina vào tháng 2 năm 2020.Vui lòng tải xuống phiên bản V1.0.6.7 hoặc mới hơn của DisplayPilot từ trang web chính thức của BenQ để giải quyết vấn đề này.

Các sản phẩm phù hợp

Giả lập hiển thị Display Pilot, PD2700Q , PD2700U, PD2705Q, PD2705U, PD2710QC, PD2720U, PD2725U, PD3200Q, PD3200U, PD3220U, PD3420Q

Thông tin này có hữu ích không?

TOP