Giá Số lượng

Khi kết nối màn hình với máy Mac, tại sao chế độ LBL (giảm ánh sáng xanh) bị tắt và chuyển sang màu xám trong menu OSD? Làm cách nào để tôi có thể bật lại?

07-07-2021


Hãy đảm bảo rằng HDR đã được tắt trên máy Mac của bạn. Kể từ MacOS 10.15.4, HDR sẽ tự động được kích hoạt trên máy Mac của bạn, do vậy, màn hình sẽ tự phát hiện HDR và bật chế độ này, điều này dẫn đến việc chế độ LBL bị tắt kích hoạt.

MacOS HDR Display setting

Các sản phẩm phù hợp

EL2870U, EW2480 , EW2780 , EW3270U, EW3280U, EX2510, EX2710, EX2780Q | 27 inch, tấm nền IPS, 2K, 144Hz, HDRi, FreeSync, 144Hz, PD2700U, PD2705Q, PD2720U, PD3220U, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, EW2880U, EX2510S, EX2710Q, EX2710R, EX2710S, EX3210R, EX3210U, EX270M

Show less arrow-up

Thông tin này có hữu ích không?

TOP