Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Không có hình ảnh nào được hiển thị khi tôi kết nối cáp tín hiệu. Tại sao?

08-14-2018


Hướng dẫn:

Bước 1: Vui lòng chọn nguồn đầu vào chính xác từ menu OSD của màn hình.

Bước 2: Nếu bước 1 không hoạt động, vui lòng sử dụng dây cáp khác và chọn nguồn đầu vào chính xác từ menu OSD của màn hình.

Bước 3: Nếu màn hình vẫn không hoạt động bình thường sau Bước 1 và 2, vui lòng sử dụng máy tính bàn hoặc máy tính xách tay khác hoặc dây cáp khác và thay đổi nguồn đầu vào OSD cho phù hợp. Nếu màn hình có thể hoạt động bình thường, hiện tượng không có hình ảnh nào có khả năng phát sinh từ card đồ họa của bạn. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ card đồ họa để được hỗ trợ và trợ giúp thêm. Trong trường hợp màn hình vẫn không hoạt động sau tất cả các bước trên, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ BenQ để được trợ giúp thêm.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00015/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00015 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00015/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP