Giá Số lượng

Tại sao Palette Master Element không nhận tín hiệu từ màn hình khi kết nối qua cổng USB 3.0?

08-14-2018


Vui lòng cắm lại dây cáp USB và cắm lại dây điện nguồn màn hình. Nếu tình trạng trên vẫn còn, vui lòng liên hệ Hỗ trợ kỹ thuật BenQ

Thông tin này có hữu ích không?

TOP