Giá Số lượng

Hệ điều hành không nhận cảm ứng; tôi phải làm sao?

08-14-2018


Vui lòng thực hiện các bước sau:

1. Kết nối cảm ứng vào cổng USB khác hoặc khởi động lại Palette Master

2. Khởi động lại hệ điều hành

3. Cập nhật phiên bản Palette Master mới nhất

Các sản phẩm phù hợp

PV270

Thông tin này có hữu ích không?

TOP