Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao kết quả cân chỉnh màu không chuẩn khi kết nối qua cổng HDMI?

08-14-2018

Vui lòng kiểm tra chế độ cài đặt card đồ hoạ của bạn để xem đầu ra HDMI có nằm trong khoảng 0-255 không hay nằm trong khoảng giới hạn 16-235. Vui lòng chỉnh HDMI PC range thành Full (0-255) trong chế độ cài đặt OSD

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00012/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00012 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00012/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP