Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với cách thức sử dụng cookie của chúng tôi, bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt.
Tìm Thêm

Nút nguồn của màn hình dòng G của tôi không hoạt động.

08-14-2018


Vui lòng kiểm tra xem nút nguồn có bị kẹt bên trong không; nếu không bị kẹt, hãy kiểm tra xem cáp nguồn của màn hình có được kết nối đúng cách không. Nếu sự cố vẫn không được khắc phục, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của BenQ.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00007/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00007 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00007/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP