Giá Số lượng

Nút nguồn của màn hình dòng G của tôi không hoạt động.

08-14-2018


Vui lòng kiểm tra xem nút nguồn có bị kẹt bên trong không; nếu không bị kẹt, hãy kiểm tra xem cáp nguồn của màn hình có được kết nối đúng cách không. Nếu sự cố vẫn không được khắc phục, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của BenQ.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP