Giá Số lượng

Tôi có thể phát nội dung trực tiếp qua cổng USB-C hoặc USB-A không?

10-18-2021


Việc phát trực tiếp nội dung sẽ không khả dụng với USB-C nhưng khả dụng với USB-A.

Các sản phẩm phù hợp

GS50

Thông tin này có hữu ích không?

TOP