Độ sáng của máy chiếu là bao nhiêu khi ở chế độ pin?

10-18-2021


Độ sáng sẽ được điều chỉnh thành 200 lumens để đảm bảo có thể phát 2,5 giờ bằng pin.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP