Máy chiếu có thể hỗ trợ USB drive có dung lượng lớn nhất là bao nhiêu?

10-18-2021


USB drive với dung lượng lên đến 128GB có thể được hỗ trợ, miễn là chúng được định dạng NTFS, FAT hoặc FAT32.

Các sản phẩm phù hợp

GV30

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP