Máy chiếu có hỗ trợ tai nghe Bluetooth TWS không?

10-18-2021


Có, máy chiếu có hỗ trợ tai nghe Bluetooth TWS.

Các sản phẩm phù hợp

GV30

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP