Tại sao máy chiếu tự động lấy nét sau khi được bật nguồn hay khi bật lại sau chế độ chờ trong khoảng 10 phút?

10-04-2021


Điều này là bình thường. Máy chiếu lấy nét tự động trong khoảng 7,5 phút sau khi được bật nguồn hay được bật từ chế độ chờ để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Các sản phẩm phù hợp

GV30

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP