Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao máy chiếu tự động lấy nét sau khi được bật nguồn hay khi bật lại sau chế độ chờ trong khoảng 10 phút?

10-04-2021


Điều này là bình thường. Máy chiếu lấy nét tự động trong khoảng 7,5 phút sau khi được bật nguồn hay được bật từ chế độ chờ để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00048/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00048 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00048/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP