Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Máy chiếu có hỗ trợ mirror nội dung qua cáp USB-C từ Smartphone hoặc PC không?

09-13-2021


Có, máy chiếu có hỗ trợ. Xin lưu ý rằng các thiết bị được kết nối qua cổng USB-C cần có cáp USB-C tương thích cho phép truyền dữ liệu, và phải hỗ trợ DisplayPort phiên bản 1.1 trở lên để có thể trình chiếu video.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00047/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00047 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00047/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP