Tại sao màu vàng trong hình có vẻ xỉn và hơi giống màu nâu cam? Làm sao để có thể khắc phục hiện tượng này?

05-10-2021

Bạn vui lòng kiểm tra xem "Brilliant Color" có đang được kích hoạt. Tắt "Brilliant Color" và hình ảnh sẽ trở lại bình thường

Các sản phẩm phù hợp

W2700, TK850i, TK850

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP