Giá Số lượng

Thời gian hoạt động nên là bao lâu đối với các mẫu có nguồn sáng là đèn UHP?

05-10-2021

Bạn nên khởi động ít nhất 12 giờ một lần để có hiệu suất ổn định hơn

Thông tin này có hữu ích không?

TOP