Giá Số lượng

Độ phân giải đầu ra RX mặc định là bao nhiêu?

05-10-2021

Độ phân giải đầu ra RX mặc định là 1080p @ 60Hz

Thông tin này có hữu ích không?

TOP