Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

InstaShow WDC10C có tương thích với tất cả các thiết bị type-C không?

10-04-2019

Type-C với DisplayPort (Alt mode) là yêu cầu bắt buộc. Người dùng có thể kiểm tra trên Bảng thông số của thiết bị.

* yêu cầu trên áp dụng cho tất cả hệ thống trình chiếu không dây có bao gồm các sản phẩm Type-C, BenQ.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00015/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00015 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00015/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP