Mức tiêu thụ điện năng mà Nút InstaShow cần từ cổng USB là bao nhiêu?

10-04-2019


5V/0.9A

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP