Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Độ phân giải tối đa mà thiết bị dongle không dây hỗ trợ khi truyền qua Chrome là bao nhiêu?

01-06-2021

Giống như độ phân giải và tốc độ làm mới cao nhất được hỗ trợ bởi máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn của bạn. Ví dụ: nếu máy tính xách tay của bạn hỗ trợ đầu ra 4K, thì bạn có thể truyền Chrome tới thiết bị dongle không dây ở chất lượng 4K. Tuy nhiên, HDR không được hỗ trợ.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00002 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP