Giá Số lượng

Máy chiếu có tương thích với HDR10/HLG không?

10-04-2019


Có, máy chiếu sẽ tự động phát hiện HDR10/HLG và hiển thị các tín hiệu tương thích bằng cách kết nối nguồn hình ảnh với HDMI-1 hoặc HDMI-2 (HDMI 2.0b/HDCP2.2). Ngoài ra, USB-A 3.0 (Media Reader) cũng hỗ trợ HDR10.

Các sản phẩm phù hợp

TK850 | 4k, HDR-Pro, 98% Rec. 709, TK850i, GP500

Thông tin này có hữu ích không?

TOP