Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Những loại kính 3D nào được khuyên dùng cho máy chiếu BenQ có tính năng 3D?

03-04-2019


Bất kỳ kính 3D nào hỗ trợ tốc độ làm mới 120Hz và 144Hz đều tương thích với máy chiếu BenQ có tính năng 3D. Tuy nhiên, kính 3D DGD5 của BenQ được khuyên dùng cho máy chiếu BenQ có tính năng 3D để có trải nghiệm hình ảnh tốt nhất. Đối với các máy chiếu không hỗ trợ tính năng hình ảnh 3D, kính 3D sẽ không hoạt động được.

Was this information helpful?

Không
TOP