Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với cách thức sử dụng cookie của chúng tôi, bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt.
Tìm Thêm

Máy chiếu có thể hoạt động khi đặt cách màn chiếu 1,5 mét không?

03-04-2019


Mỗi máy chiếu BenQ có tỷ lệ chiếu khác nhau, vui lòng truy cập Bảng tính khoảng cách chiếu của máy chiếu BenQ tại: https://projectioncalculator.benq.com. Bạn có thể nhập khoảng cách chiếu hoặc kích thước màn chiếu để có được số đo cần thiết để thiết lập máy chiếu của mình.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00002 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP