Giá Số lượng

Tại sao màn hình không vào chế độ chờ trong PBP/PIP khi tôi tắt các thiết bị đầu vào như máy tính xách tay và máy tính để bàn?

01-30-2023


Vấn đề này của thiết bị này không phải do lỗi kỹ thuật mà do thiết kế. Nếu bạn muốn cài đặt máy ở chế độ chờ, vui lòng chuyển về đầu vào có tín hiệu có thể cài đặt ở chế độ chờ khi thiết bị của bạn ở chế độ ngủ đông.

Các sản phẩm phù hợp

PD2700U, PD2705U, PD2720U, PD3200U, PD3220U, PD3420Q

Thông tin này có hữu ích không?

TOP