Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Màn hình BenQ sử dụng đèn LED toàn dải (full-array) hay đèn LED chiếu sáng cạnh (edge-lit)?

10-04-2021


Hiện tại, tất cả các màn hình LCD của BenQ đều sử dụng đèn LED chiếu sáng cạnh (edge-lit).

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-kn-00006/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-kn-00006 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-kn-00006/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP