Giá Số lượng

Màn hình BenQ sử dụng đèn LED toàn dải (full-array) hay đèn LED chiếu sáng cạnh (edge-lit)?

10-04-2021


Hiện tại, tất cả các màn hình LCD của BenQ đều sử dụng đèn LED chiếu sáng cạnh (edge-lit).

Thông tin này có hữu ích không?

TOP