BenQ đã bị bên thứ 3 bất hợp pháp lợi dụng danh tiếng để lừa đảo người dùng mạng xã hội với các quảng cáo tuyển dụng sai sự thật

Có phải tất cả màn hình của BenQ hay chỉ một số mẫu nhất định không chứa thủy ngân?

09-13-2021


Tất cả các màn hình LED của BenQ đều không chứa thủy ngân.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP